Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Επαίδευσης Καστοριάς

Τη Δευτέρα 1/3/2010 η ομάδα μας πραγματοποίησε την πρώτη εκδρομή της στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(ΚΠΕ) Καστοριάς. Παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα του ΚΠΕ που αναφέρεται στη λίμνη της Καστοριάς.


Μετά την υποδοχή μας από το προσωπικό του ΚΠΕ και τις απαραίτητες συστάσεις παρακολουθήσαμε τη θεωρητική εισαγωγή του προγράμματος που αφορούσε στο νερό, σαν βασικό στοιχείο της ζωής.

Συζητήσαμε και αναλύσαμε έννοιες όπως: κύκλος νερού, μορφές νερού, διάλυση, διάβρωση, μεταφορά υλικών, πρόσχωση, εξάτμιση, υγροποίηση, βροχόπτωση, απορρόφηση, επιφανειακά - υπόγεια νερά, κατανάλωση νερού, υδροδότηση, λειψυδρία, φράγματα, άρδευση, υγρότοποι, οικοσύστημα, χλωρίδα, φωτοσύνθεση, πανίδα.

Στη συνέχεια η παρουσίαση εστιάστηκε στη λίμνη της Καστοριάς και προσδιορίσαμε τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της λίμνης: γεωγραφικό μήκος - πλάτος, υψόμετρο. Παρουσιάστηκαν έννοιες όπως: λεκάνη απορροής, διαβάθμιση φυτοκοινωνιών - υγρολίβαδο - παραλίμνιο δάσος - καλαμώνας, φωτοσύνθεση, αναπνοή, διαπνοή, υδροχαρής - υδρόφιλη βλάστηση, ευτροφισμός, πρόσχωση, εκχέρσωση, ρύπανση, αστικά λύματα, βιολογικός καθαρισμός, υπεραλίευση, ιχθυοπανίδα, ορνιθοπανίδα, παρυδάτια και υδρόβια πουλιά, εξέλιξη λίμνης.
Μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, εφοδιαστήκαμε με σακίδια που περιέχουν κιάλια, θερμόμετρα, βαρόμετρα, φωτογραφικές μηχανές, δείκτες pH, πυξίδες, ντοσιέ με φύλλα εργασίας, βαλιτσάκια με όργανα μέτρησης και ξεκινήσαμε την παρατήρηση και την εργασία μας στο χώρο της λίμνης με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του προσωπικού του ΚΠΕ. Η έρευνα στο χώρο της λίμνης περιλάμβανε τέσσερις στάσεις.


Στην πρώτη στάση έγινε αναφορά στη γεωγραφία της περιοχής, προσανατολισμός με χρήση πυξίδας και χάρτη και καταγραφή μετεωρολογικών στοιχείων.

Στη δεύτερη στάση έγινε παρατήρηση της λεκάνης απορροής της λίμνης, παρατήρηση χειμάρρων που τροφοδοτούν τη λίμνη, παρατήρηση παραλίμνιου δάσους και καλαμώνωνΣτην τρίτη στάση παρατηρήσαμε τα πουλιά της λίμνης.Στην τέταρτη στάση έγινε παρατήρηση, αναγνώριση και καταγραφή της παραλίμνιας βλάστησης. Επίσης έγιναν μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού της λίμνης, καθώς και αναφορά στις ανθρώπινες παρεμβάσεις και τα προβλήματα της λίμνης.Η εργασία μας στο χώρο της λίμνης τελείωσε με δυο παιχνίδια που αφορούσαν την παραλίμνια βλάστηση και τις νέες έννοιες που γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εισαγωγής.
Η επίσκεψη μας στο ΚΠΕ Καστοριάς έκλεισε με την αξιολόγηση του προγράμματος που παρακολουθήσαμε.
Νίκος Πλιάτσιος - Θανάσης Νινιώτας - Ράνια Παλέντζα - Χριστίνα Πασχαλίδου - Ελένη Παπαργύρη - Δήμητρα Μπαντόλα - Μαρία Νεφέλη Μπαλάφα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου