Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Ενέργεια - Τα μειονεκτήματα των φραγμάτων

Τα φράγµατα είναι κατασκευές σχεδιασµένες µε σκοπό την αποθήκευση και την εκτροπή του νερού, την αλλαγή της φυσικής διανοµής και το συγχρονισµό των ποτάµιων ροών προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανθρώπινες ανάγκες. Παράλληλα όμως λειτουργούν ως εμπόδια στις ανταλλαγές νερού στους ποταμούς.
Οι περιβαλλοντικές μεταβολές που παρατηρούνται μετά την υλοποίηση ενός φράγματος αναλύονται παρακάτω:
1.Η λειτουργία των φραγμάτων εμποδίζει τη μεταφορά φερτών υλών με αποτέλεσμα να διαβρώνει το έδαφος και να μεταβάλει το οικοσύστημα που προϋπήρχε στην περιοχή.
2.Η δηµιουργία τους μπορεί να καλύψει αρχαιολογικούς χώρους και χώρους ιστορικής μνήμης, ενώ μπορεί να καλυφθούν χώροι µε τοπογραφική, γεωλογική και αισθητική αξία.
3.Η συγκράτηση μεγάλων ποσοτήτων νερού εμποδίζει την αναπαραγωγή των ψαριών και επηρεάζει αρνητικά την πανίδα της περιοχής.
4.Δημιουργούνται προβλήματα στη διέλευση των ζώων ενώ δυσχεραίνεται η «ανοδική» πορεία των ποτάμιων ψαριών κατά την περίοδο της ωοτοκίας του.
5.Φυτοφάρμακα και τοξικά μέταλλα απελευθερώνονται στον ποταμό, συμπυκνώνονται στην τροφική αλυσίδα και έχουν άμεσες επιπτώσεις στους οργανισμούς.
6.Εμφανίζονται πλημμύρες με συνέπεια η βλάστηση στις όχθες του ποταμού να υποστεί καταστροφές.
7.Υπάρχει περίπτωση να προκληθούν ασθένειες που οφείλονται στη ύπαρξη στάσιμων νερών (π.χ. ελονοσία).
8.Όσον αφορά την ποιότητα του νερού μέσα σε ένα ταμιευτήρα, η χημική του σύσταση διαφέρει σημαντικά από εκείνη των ποτάμιων υδάτων καθώς στο νερό του συσσωρεύονται νιτρικά άλατα και ρυπογόνες ουσίες.
9.Τα υψηλά επίπεδα νιτρικών αλάτων στο πόσιμο νερό έχουν δυσμενή αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία και όχι μόνο.
10. Σε περίπτωση σεισμού, προκαλούνται σημαντικές ζημιές στα φράγματα που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε ολοκληρωτική καταστροφή τους με ό,τι αυτή συνεπάγεται.Μαρία Μπαλάφα - Ράνια Παλέντζα - Ελένη Παπαργύρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου